FLEX (ish A-SMYLE) Informata të procesit të aplikimit

Home / FLEX (ish A-SMYLE) Informata të procesit të aplikimit

FLEXpurpleUSflag   USSeal

 

Informacion rreth programit FLEX në gjuhët lokale:

  EN      Magyar   SR/CG   Ελληνικά
Apliko për programin FLEX! Një informacion i përgjithshëm për programin FLEX (program shkëmbimi njëvjeçar pa pagesë për nxënësit e shkollave të mesme, i sponsorizuar nga Departamenti Amerikan i Shtetit) mund të gjendet në faqen: discoverflex.org. Lexoni broshurën për programin FLEX.  Nëse keni pyetje, lutemi kontaktoni skuadrën e FLEX-it në vendin tuaj.

 


Ndiqni FLEX:

Instagram.icontwitter.iconfacebook.iconwww.icon

 

 

facebook.icon   FLEX Montenegro facebook.icon   FLEX Serbia
facebook.icon    FLEX Greece Instagram.icon  FLEX Greece
 twitter.icon  FLEX Greece


Ndiqni American Councils:

facebook.icon  American Councils Montenegro facebook.icon  American Councils Serbia
Instagram.icon  American Councils Montenegro Instagram.icon  American Councils Serbia
  twitter.icon American Councils Serbia