FLEX (ish A-SMYLE) Informata të procesit të aplikimit

Home / FLEX (ish A-SMYLE) Informata të procesit të aplikimit

FLEXpurpleUSflag   USSeal

 

Informacion rreth programit FLEX në gjuhët lokale:

  EN      Magyar   SR/CG   Ελληνικά

 

calender50 

Testimi për programin FLEX në Greqi, Mal të Zi dhe në Serbi, për vitin akademik 2020/21 ka përfunduar. Në shtator të vitit 2020 do të publikohet njoftimi për testimin për vitin 2021/22.

FLEXbrochure

 

 

 

           

“…ata i shtojnë vlera komunitetit tonë, ekspozimi i nxënësve në vend ndaj kulturave për të cilat ata nuk e dinin që ishin ndryshe nga kultura e tyre. Ata ma marrin zemrën dhe nuk ma kthejnë. Më pëlqen shumë kur ata rikthehen për të na vizituar dhe mësojmë për arritjet e tyre dhe si ata po e jetojnë jetën e tyre tashmë në moshë të rritur.”
– Prind mikpritës i një nxënësi të programit FLEX

“Unë mund të them si nëna e saj, se sa shumë ajo ndryshoi dhe u zhvillua si person. Ajo duket më e përgjegjshme dhe më e pjekur. Ajo pati  mundësinë që të eksploronte një kulturë tjetër duke jetuar në një familje amerikane, dhe duke jetuar si një adoleshente amerikane. FLEX jo vetëm e ndihmoi atë të rritej, por unë po ashtu mund të shoh sesi shijon kultura amerikane. Prindërit janë të shqetësuar për sigurinë e fëmijëve të tyre në një familje të panjohur përtej oqeanit dhe Këshilli Amerikan është jashtëzakonisht mbështetës dhe të gjindshëm. Programi FLEX ishte gjëja më e mirë që mund t’i ndodhte vajzës sime.”
– Prindi i një nxënëseje të programit FLEX

“Programi FLEX ishte gjëja më e mirë që i ka ndodhur vajzës sime. Unë mund ta shikoj sesa shumë ka ndryshuar: ajo është bërë më e përgjegjshme dhe më e matur. Ajo pati mundësinë që të eksploronte një kulturë tjetër, duke jetuar me një familje mikpritëse, dhe pati përvojën e një adoleshenteje tipike amerikane. Prindërit shqetësohen për sigurinë e femijëve të tyre kur jetojnë në një familje të huaj të panjohur, por familjet mikpritëse, si dhe stafi i programit FLEX dhe  i Këshillave Amerikanë janë një mbështetje e madhe”.
–Ish bursiste nga Gjorgjia
NË KRYE TË FAQES

SR Brochure FLEX timeless (SR FINALl ADJUSTED AUGUST 2016)Çfarë është programi FLEX?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Në vitin 1992, senatori i atëhershëm i SHBA-ve Bill Bradley së bashku me kongresmenin e SHBA-ve Jim Leach bashkësponsoruan përkrahjen e legjislacionit historik duke mundësuar programin e këmbimit të të rinjëve mes SHBA-ve dhe Bashkimit Sovjetik. Programi tani njihet si FLEX dhe që atëherë është zgjeruar dhe në vende të tjera.

Programi FLEX financohet plotësisht nga qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe administrohet nga Zyra e Çështjeve të Arsimit dhe të Kulturës (ECA) e Departamentit Amerikan të Shtetit. Programi u siguron nxënësve të shkollave të mesme të përzgjedhur përmes konkursit një bursë që të jetojnë për një vit shkollor në SHBA me një familje mikpritëse vullnetare, dhe të studiojnë në një shkollë të mesme në SHBA, për të nxitur të kuptuarit mes njerëzve në Shtetet e Bashkuara dhe popujve të tjerë në botë.

Programi YES mbështetet në nivelin lokal nga mijëra qytetarë amerikanë dhe shkolla të mesme që mikpresin, arsimojnë dhe ndihmojnë studentët pa kompensim financiar. Tani, në vitin e 27-të, programi akademik FLEX ka siguruar mbi 28,000 bursa për nxënës të shkollave të mesme. Në vitin 2020-2021, me shume se 977 nxënës studiojnë në SHBA me programin FLEX.
NË KRYE TË FAQES

Kush e organizon programin?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Këshilli Amerikan për Arsimin Ndërkombëtar organizon rekrutimin, përzgjedhjen, orientimin dhe udhëtimin për programin FLEX. I themeluar në vitin 1974, Këshilli Amerikan është organizatë jofitimprurëse që punon për të përmirësuar të kuptuarit e ndërsjellë mes vendeve, shkëmbimin e ideve mes individëve, dhe pasurimin e bashkëpunimit përmes arsimit. Për më shumë se 40 vjet, Këshilli Amerikan ka hartuar, implementuar dhe ka mbështetur programe inovative në Shtetet e Bashkuara, Evropë, Euroazi, Lindjen e Mesme, Azi dhe Afrikë për dhjetëra-miijëra pjesëmarrës. Pos programit FLEX, këtu përfshihen shumë programe të qeverisë së SHBA-së për nëxnësit e shkollave të mesme, për studentët universitarë dhe pasuniversitarë, për mësuesit dhe profesorët.

Shumë organizata të tjera jofitimprurëse në Shtetet e Bashkuara e mbështesin programin YES. Qeveria e SHBA-së u ka kërkuar këtyre organizatave që t’i vendosin pjesëmarrësit në programin YES në familje mikpritëse amerikanë dhe të zhvillojnë aktivitete lokale gjatë vitit të programit.
NË KRYE TË FAQES

Çfarë siguron bursa FLEX?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bursa FLEX siguron si më poshtë:

• Udhëtimin brenda vendit dhe atë ndërkombëtar vajtje-ardhje (nga vendlindja në SHBA dhe kthim).
• Bursë mujore për të ndihmuar nxënësit që të marrin pjesë në aktivitetet sociale dhe të blejnë gjërat e nevojshme personale.
• Qëndrimin për një vit shkollor në një familje amerikane të përzgjedhur.
• Regjistrimin në një shkollë të mesme në SHBA.
• Aktivitetet e orientimit të programit, përfshirë këtu përgatitjen para programit, orientimin në SHBA dhe përgatitjen e rikthimit.
• Aktivitetet e programit të realizuara në komunitete lokale në SHBA.
• Sigurimin shëndetësor, duke përjashtuar këtu sëmundjet ekzistuese dhe përkujdesjen
dentare.
NË KRYE TË FAQES

Çfarë NUK përfshihet?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bursa e programit FLEX nuk përfshin shpenzimet e mëposhtme:

• Shpenzimet që kanë të bëjnë me marrjen e pasaportës ndërkombëtare.
• Shpenzime personale që nuk mbulohen nga bursa mujore.
• Shpenzime për mbipeshën e valixheve.
• Shpenzime për internetin dhe telefonatat ndërkombëtare
NË KRYE TË FAQES

SR Brochure FLEX timeless (SR FINALl ADJUSTED AUGUST 2016)Kush mund të aplikojë për programin FLEX?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Konkursi i bursave FLEX bazohet në meritë dhe është një program i hapur, pa paqesë, për aplikantët që plotësojnë kriteret e mëposhtme. Nxënësit me nevoja të veçanta janë të ftuar të marrin pjesë në këtë konkurs. Për çdo vit, programi FLEX-it  përfshinë rreth 20 nxënës me nevoja të veçanta. Nxënësit e përzgjedhur me nevoja të veçant plotësojnë të njëjtat kritere si pjesëmarrësit e tjerë në program. Nxënësit mund të marrin pjesë vetëm njëherë në testim gjatë një sezoni testimesh.

Nxënësit që mund të aplikojnë për vitin 2020/2021 duhet:

 1. Të jetë në klasën e fundit të shkollës fillore, klasa e parë ose e dytë e shkollës së mesme DHE e lindur më 15 korrik 2002-15 korrik 2005 (studentët me aftësi të kufizuara mund të jenë më të moshuar) për studentët në Serbi dhe Mal të Zi, dhe vitin e 3-të të gjimnazit dhe të vitit të parë të Liceut për studentë nga Greqia.
 2. Të jenë nxënës me notën mesatare mirë ose shumë mirë.
 3. Ta kenë mësuar gjuhën angleze dhe të demonstrojnë aftësitë në gjuhën angleze në kohën e regjistrimit për konkurs.
 4. Të mos e kenë përfunduar shkollën e mesme para datës së nisjes së programit
 5. Të përmbushin kriteret për marrjen e vizës amerikane.
 6. Të jenë qytetarë të Serbisë, të Malit të Zi ose të Greqisë dhë në gjendje që të pajisën me një pasaportë ndërkombëtare në vendin ku ata aplikojnë për program.

Nxënësit me me nevoja të veçanta duhet të jenë të regjistruar në një shkollë të mesme në vjeshtën e vitit 2019 dhe të jenë të lindur mes 15 shkurtit 2002 dhe 15 korrikut 2005.
NË KRYE TË FAQES

Kush nuk lejohet të aplikojë?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nxënësit nuk lejohen të aplikojnë nëse::
• Ai/ajo nuk plotëson kriteret 1-6
• Ai/ajo ka qëndruar në SHBA për 3 (tre) muaj  ose për më shumë  kohë  gjatë 5 (pesë) viteve të fundit
• Familja e tij/e saj (ose anëtarë të familjes):
○ kanë aplikuar për të emigruar në SHBA
○ ka emigruar në SHBA
NË KRYE TË FAQES

Untitled-1Ku dhe si mund të aplikoj?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Përfaqësuesit e Këshillit Amerikanë do të vizitojnë rajonet e Serbisë dhe Malit të Zi për të kryer testime gjatë vjeshtës 2019. Në Greqi, faza fillestare do të zhvillohet ONLINE. Aplikantët nga Serbia dhe Mali i Zi duhet të vijnë në qendrën e caktuar të testimit në kohën e regjistrimit fillestar dhe të sjellin dokumente qe vërtetojnë korrektësinë (certifikatë lindjeje) dhe një stilolaps. Aplikantët nga Serbia mund të aplikojnë ONLINE, nga 29 shtator deri më 17 tetor, në ueb faqen: https://ais.americancouncils.org/flex. Aplikantët nga Greqia duhet të plotësojnë aplikimin në internet deri më 17 tetor 2019. Aplikantët mund të marrin pjesë vetëm në NJE testimin në qendrat testuese në vjeshtë 2019. Kandidatët që përfundojnë me sukses fazën e parë të konkursit do të ftohen të marrin pjesë në fazën gjysmë-finale.

Regjistrimi nga ana e stafit të Këshillit Amerikan nisë në ditën e testimit. Para-regjistrimi nuk ekziston. Ju lutëm sjellni një stilolaps të zi dhe një document identifikimi qoftë letërnjoftim apo pasaportë.

2019 (viti programor 2020-2021) datat e testimit: 

Greqi ONLINE:

Konkursi i hapur për FLEX Greqi do të fillojë ONLINE në Shtator 2019. Kandidatët e interesuar që plotësojnë kërkesat e pranueshmërisë janë të ftuar të kryejnë një aplikim paraprak në internet të vendosur në ais.americancouncils.org/flex deri më 17 tetor 2019. Një komitet përzgjedhës do të vlerësojë aplikimet në internet dhe do të zgjedh gjysmëfinalistët në nëntor. Gjysmëfinalistët do të marrin një aplikim më të gjatë, do të marrin një test të aftësisë së gjuhës angleze, do të shkruajnë ese dhe do të intervistohen personalisht nga stafi i Këshillit Amerikanë. Aplikantët mund të aplikojnë vetëm një herë në internet dhe mund të marrin pjesë vetëm në një intervistë.

Për më shumë informata, telefononi në +30 6946 604 002 ose me e-mail greece@americancouncils.eu

Serbi:

Aplikimi ONLINE është i hapur deri me datën 17 tetor! Apliko këtu: https://ais.americancouncils.org/flex

Novi Pazar  9 SEP 2019, Vuka Karadžića bb, zgrada Državnog uni, at 9:00h
Užice  10 SEP 2019, Trg Sv. Save 36, zgrada Pedagoškog fakulteta, at 9:00h
Zaječar  11 SEP 2019, Kneginje Ljubice 5, at 9:00h
Vranje  12 SEP 2019, Partizanska 12, at 9:00h
Kragujevac  14 SEP 2019, Jovana Cvijića 1, zgrada Pravnog fakulteta, at 10:15h
Niš  21 SEP 2019, Ćirilia i Metodija 2, Niš, zgrada Filozofskog fak, at 9:00h
Novi Sad  21 SEP 2019, Zlatne grede 4, at 9:00h
Belgrade  28 SEP 2019, Studentski trg 3, zgrada Filološkog fakulteta, at 9:00

Për më shumë informata, telefononi në +381 11 32 45 905 ose me e-mail belgrade@americancouncilssee.org.

Mali i Zi:

Berane   27.9. 2019.godine –  Visoka medicinska škola. Univerzitetski centar, Miljana Tomčića, Berane
Podgoricë   28.9.2019.godine – Gimnazija Slobodan Škerović, ul. Vaka Đurovića, 81000 Podgorica

Për më shumë informata, telefononi në +382 67 562 121 ose me e-mail podgorica@americancouncilssee.org.

NË KRYE TË FAQES

Si përzgjidhen nxënësit?Si realizohet testimi dhe procesi i përzgjedhjes?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nxënësit konkurrojë në disa faza konkurrimi. Në fazën gjysmëfinale, nxënësit dhe prindërit e tyre ftohen të ndjekin një takim informues dhe të mësojnë më shumë për programin. Nxënësit marrin pjesë në një intervistë individuale me stafin e Këshillave Amerikanë, bëjnë testin e standardizuar të gjuhës angleze, shkruajnë dhe dy ese të monitoruara, dhe marrin formularin e programit, i cili dorëzohet në zyrën e Këshillave Amerikanë brenda dy javëve.

Përzgjedhja do të bazohet në meritën dhe në përgatitjen e treguar për një përvojë shkëmbimi njëvjeçare sikurse evidentohet në aplikimin e nxënësit. Njohja e gjuhës angleze është e rëndësishme, por nuk është elementi i vetëm i përzgjedhjes. Nxënësve do t’u kërkohet të sjellin dokumente mjekësore dhe të kualifikohet si i shendetshëm nga ana mjekësore, në mënyrë që të marrin pjesë në program.

Procesi i përzgjedhjes do të përfundojë në pranverë, dhe të gjithë aplikantët do të njoftohen për statusin e tyre deri në mes të muajit maj. Finalistët e përzgjedhur do të ndjekin një orientim para nisjes në vendin e tyre në muajin qershor-korrik dhe do të udhëtojnë për në SHBA në muajin korrik-gusht. Nxënësit kthehen në vendin e tyre në muajin maj-qershor të vitit të ardhshëm. Nxënësit e programit FLEX duhet të kthehen në vendin e tyre në fund të programit, në datën e caktuar nga Këshillat Amerikanë. Viza Amerikane e lëshuar për pjesëmarrësit në program nuk do të zgjatet përtej datës së përcaktuar nga programi për asnjë arsye.
NË KRYE TË FAQES
SR Brochure FLEX timeless (SR FINALl ADJUSTED AUGUST 2016)9

Si do të përfitoj nga përvoja e shkëmbimit?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Programi FLEX u ofron nxënësve një mundësi që të mësojnë për njerëzit dhe kulturën e Shteteve të Bashkuara. Pjesëmarrësit në programin FLEX janë po ashtu, ambasadorë të rinjë që u mësojnë amerikanëve për njerëzit dhe kulturën e vendeve të tyre. Nxënësit fitojnë vlerësimin dhe zhvillojnë ndjeshmërinë për kulturat e tjera, përjetojnë një rritje personale dhe pavarësi dhe bëhen më të përgatitur për një botë gjithnjë e më ndërvepruese. Nxënësit krijojnë lidhje të forta me familjet e tyre mikpritëse amerikane dhe komunitetet në SHBA, ndërtojnë marrëdhënie që shpesh zgjasin gjatë gjithë jetës. Shumë ish bursiste studojnë në universitete prestigjioze pas kthimit të tyre në shtëpi, dhe më vonë punojnë në punë të mira ku përdorin aftësitë e tyre të fituara gjatë qëndrimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
NË KRYE TË FAQES

Çfarë duhet të marr në konsideratë para se të
aplikoj për programin FLEX?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nxënësit që janë të interesuar për këtë program duhet të marrin në konsideratë efektet e mundshme negative të këtij programi:

 • A do të më duhet ta përsëris vitin pas kthimit në vendin tim?
 • A do të kthehem shumë vonë nga programi, në vitin 2021 për të bërë provimet e matures/provime të regjistrimit në uniersitet? Nxënësit e programit FLEX kthehen në komunitetet e tyre në fund të majit dhe gjatë muajit qershor.
 • A do të m’a shtyej unoiversiteti pranimin nëse veçse jam i pranuar në institucionin relevant?
 • A do të kryej shërbimin ushtarak pasi të kthehem?
 • A mund të diplomoj me meritë/ marr medalje në shkollën time paraprake?

Së fundmi, edhe pse një nxënës ndjek një shkollë të mesme në SHBA, kurrikula
është thelbësisht e ndryshme nga ajo e vendeve të tjera, dhe ka gjasa që ju të mos mësoni të njëjtat gjëra.
NË KRYE TË FAQES

Ku mund të gjej më shumë informata?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Për nxënësit nga Serbia:
flex.rs@americancouncils.org
tel: +381 11 32 45 905
Facebook: FLEX Serbia
Web faqja: www.ac-see.org
Orët e punës:
E hënë- e premte
10-17h

Për nxënësit nga Mali i Zi:
flex.mn@americancouncils.org
tel: +382 67 562 121
Facebook: FLEX Montenegro
Web faqja: www.ac-see.org

Për nxënësit nga Greqi:
flex.gr@americancouncils.org
tel: +30 6946 604 002
Facebook: FLEX Greece
Website: www.ac-see.org
NË KRYE TË FAQES


Ndiqni FLEX:

Instagram.icontwitter.iconfacebook.iconwww.icon

 

 

facebook.icon   FLEX Montenegro facebook.icon   FLEX Serbia
facebook.icon    FLEX Greece Instagram.icon  FLEX Greece
 twitter.icon  FLEX Greece


Ndiqni American Councils:

facebook.icon  American Councils Montenegro facebook.icon  American Councils Serbia
Instagram.icon  American Councils Montenegro Instagram.icon  American Councils Serbia
  twitter.icon American Councils Serbia

 


FLEX (Formerly A-SMYLE) Mailing List Subscription

 
* indicates required