FLEX (ish A-SMYLE) Informata të procesit të aplikimit.

Home / FLEX (ish A-SMYLE) Informata të procesit të aplikimit.

FLEX Logo (square)Ndiqni FLEX në Facebook:

SR flag 1280px-Flag_of_Montenegro.svg
  SR/CG Magyar  Shqip


calender50

Orari i testimeve për vitin 2018 për Serbi dhe Mal të Zi.


Mësoni më shumë për këtë program shkëmbimi me Shtetet e Bashkuara

“Shkëmbimet mund të shembin muret rreth nesh, pasi  kur njerëzit takohen bashkë dhe flasin me njëri-tjetrin dhe ndajnë përvojën e përbashkët, atëherë shfaqet e përbashkëta e tyre njerëzore. Ne kujtohemi se jemi të bashkuar  nga qëllimi ynë për një jetë që të jetë produktive dhe me qëllim, dhe kur ajo ndodh, mosbesimi fillon të fashitet dhe ndryshimet tona më të vogla nuk hedhin dot më hije mbi gjërat që ndajmë. Dhe kjo është ajo ku fillon progresi.”

-Presidenti Barack Obama

BB“Jam mahnitur me gjithçka që nxënësdit e FLEX kanë arritur . Të arriturat e tyre më frymëzojnë me gjerësinë, ambicjen, vlerat dhe optimizmin që e shprehin lidhur me të çenit në gjendje për ta ndryshuar botën.”

-Bill Bradley

Në vitin 1992, senatori i atëhershëm i SHBA-ve Bill Bradley së bashku me kongresmenin e SHBA-ve Jim Leach bashkësponsoruan përkrahjen e legjislacionit historik duke mundësuar programin e këmbimit të të rinjëve mes SHBA-ve dhe Bashkimit Sovjetik. Programi tani njihet si FLEX dhe që atëherë është zgjeruar dhe në vende të tjera.
NË KRYE TË FAQES

Çfarë synon shkëmbimi i të rinjve?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Koncepti i programeve të shkëmbimit u krijua nga dëshira e kombeve dhe e popujve të tyre që të ndërtonin ura mirëkuptimi pas Luftës së Dytë Botërore. Që prej asaj kohe, lëvizja e shkëmbimit të të rinjve është bërë shumë e njohur dhe është pranuar në shumë vende në të gjithë botën. Ajo çka e bën shkëmbimin e të rinjve të suksesshëm është mënyra e veçantë me të cilën të rinjtë mësojnë për një vend dhe kulturë tjetër: duke jetuar si pjesëtar i një familjeje mikpritëse, dhe jo si mik apo I ftuar. Suksesi i kësaj formule ka rezultuar në një ndërgjegjësim global të impaktit pozitiv të shkëmbimit, jo vetëm për marrëdhëniet mes kombeve, por dhe për jetët e qindra-mijëra pjesëmarrësëve, bashkëmoshatarëve të tyre, shkollave, komuniteteve dhe prindërve. Shumë nga liderët e sotëm në nivel lokal dhe kombëtar kanë qenë pjesëmarrës në një përvojë shkëmbimi dhe mund të dëshmojnë impaktin e saj pozitiv në jetën e tyre.
NË KRYE TË FAQES

SR Brochure FLEX timeless (SR FINALl ADJUSTED AUGUST 2016)Çfarë është programi FLEX?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programet e këmbimit me shtetet e Bashkimit Sovjetik kanë nisur në vitin 1980. Këmbimet mes SHBA-ve dhe BRSS-së të cilat u përqëndruan në nxënësit dhe bursistët e nivelit post-diplomik nisën edhe më heret, në vitin 1950. Programi FLEX është programi i parë afatgjatë i përmasave të gjera i përqëndruar në edukimin e nivelit të mesëm.

Ky program është krijuar nga kongresi i Shteteve të Bashkuara për ta zgjatur dorën e miqësisë nga njerëzit e SHBA-ve tek ata të ish- Bashkimit Sovjetik. FLEX shënon programin e parë të këmbimit  afatgjatë për t’ua mundësuar nxënësve që të udhëtojnë në SHBA për një vit. Tani, në vitin e 24të, viti akademik i FLEXit ka ofruar bursa për mbi  27, 000 nxënës të shkollave të mesme. Në vitin 2017-18,  922 nxënës janë duke studiuar në SHBA me bursën e programit FLEX. Çdo përfitues i bursës jeton për një vit si anëtar/e  i/e një familjeje amerikane dhe vijon mësimet në një shkollë amerikane.

Nxënësit e shkollave të mesme me aftësi të kufizuara ftohen që të marrin pjesë në këtë garë. Rreth 20 nxënës me aftësi të kufizuara ftohen në SHBA çdo vit. Nxënësit me aftësi të kufizuara të përzgjedhur duhet t’i plotësojnë kriteret e njëjta si nxënësit e tjerë të përzgjedhur. 
NË KRYE TË FAQES

Çfarë siguron programi?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bursa FLEX siguron si më poshtë:
• Udhëtimin brenda  vendit dhe atë ndërkombëtar vajtje-ardhje  (nga vendbanimi në SHBA dhe kthim)
• Bursë mujore për të ndihmuar nxënësit që të marrin pjesë në aktivitetet sociale dhe të blejnë  gjërat e nevojshme personale.
• Qëndrimin për një vit shkollor në një familje amerikane të seleksionuar dhe të përzgjedhuar.
 Regjistrimi në një shkollë të mesme.
• Aktivitetet e orientimit të programit, përfshirë këtu përgatitjen para programit, orientimin në SHBA dhe përgatitjen e rikthimit.
• Aktivitetet e programit të realizuara në komunitete lokale në SHBA.
• Siguracionin shëndetësor, duke përjashtuar këtu sëmundjet ekzistuese dhe përkujdesjen dentare.
NË KRYE TË FAQES

Çfarë NUK sigurohet nga bursa?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bursa e FLEX-it NUK mbulon kostot e mëposhtme:
• Kostot për marrjen e pasaportës ndërkombëtare.
• Shpenzimet personale që nuk mbulohen nga bursa mujore.
• Kostot për tejkalimin e peshës së valixheve.
• Telefonatat ose përdorimin e internetit, përfshirë këtu dhe aksesin në e-mailin tuaj.
NË KRYE TË FAQES

Kush paguan për programin?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ky program bursash është i financuar plotësisht nga qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe administrohet nga Zyra e Çështjeve të Arsimit dhe të Kulturës (ECA) të Departamentit Amerikan të Shtetit. ECA synon mirëkuptimin mes njerëzve në Shtetet e Bashkuara dhe njerëzve të vendeve të tjera në gjithë botën. Programet e ECA-s përfshijnë programet e arsimit dhe të trajnimit që promovojnë lidhjet personale, profesionale dhe institucionale mes qytetarëve dhe organizatave në Shtetet e Bashkaura dhe jashtë saj.

Programi FLEX mbështetet në nivelin lokal nga qytetarët amerikane dhe shkollat e  mesme amerikane, që në mënyrë vullnetare mikpresin, arsimojnë dhe mbështesin nxënësit pa pasur kompensim financiar.
NË KRYE TË FAQES

SR Brochure FLEX timeless (SR FINALl ADJUSTED AUGUST 2016)Kush lejohet të aplikojë për programin?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Duke u bazuar në iniciativat e qeverisë së SHBA-ve dedikuar promovimit të mirëkuptimit me shtetet e Euroazisë, gara për bursën Këmbimi i Liderëve të së Ardhmes (FLEX) është e bazuar në meritë dhe është bursë e plotë pa pagesë e hapur për të gjithë pjesëmarrësit që i plotësojnë kriteret e aplikimit.

Orari i testimeve publikohet në këtë website çdo shtator.

Pjesëmarrësit e përshtatshëm për vitin 2019/20 duhet:

  1. Në klasë të parë ose të dytë të shkollës së mesme DHE të lindur mes 1 janar 2002 dhe 15 korrik 2004 (nxënësit me aftësi të kufizuara mund të jenë edhe më të rritur)
  2. Të jenë të regjistruar në shkollë të mesme gjatë kohës së aplikimit për bursë
  3. Të kenë mesatare notash mes ‘mirë’ dhe ‘shumë mirë’.
  4. Të kenë njohuri të gjuhës angleze dhe të demonstrojnë aftësi të gjihës angleze gjatë kohës së aplikimit.
  5. Të mos jenë të diplomuar nga shkolla e mesme para kohës së aplikimit për bursë
  6. T’i plotësojnë kushtet e përshtatshmërisë për viza.
  7. Të jenë qytetarë të Serbisë ose Malit të Zi dhe të përshtatshëm për t’u paisur me pasaportë të vendit ku aplikojnë. 

Nxënësit me aftësi të kufizuara duhet të jenë të regjistruar në një shkollë të mesme në vjeshtën e vitit 2018 dhe të jenë të lindur mes 15 shkurtit 2001 dhe 15 korrikut 2004.

NË KRYE TË FAQES

Kush nuk lejohet të aplikojë?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nxënësit nuk lejohen të aplikojnë nëse::
• Ai/ajo nuk plotëson kriteret 1-6
• Ai/ajo ka qëndruar në SHBA për 3 (tre) muaj  ose për më shumë  kohë  gjatë 5 (pesë) viteve të fundit
• Familja e tij/e saj (ose anëtarë të familjes):
○ Ka aplikuar për të emigruar në SHBA.
○ Ka bërë plane për të emigruar ose tashmë ka emigruar në SHBA
NË KRYE TË FAQES

Ku dhe si mund të aplikoj?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Përfaqësuesit e Këshillit Amerikan do të vizitojnë kryeqytetet e rajoneve në vendet pjesëmarrëse për të bërë testimin gjatë vjeshtës së vitit 201. Aplikantët duhet të vijnë në qëndrat e përcaktuara në kohën e regjistrimit fillestar dhe të sjellin dokumentin që vërteton se mund të marrin pjesë në program (certifikatën e lindjes), një foto 3×4 cm, dhe një stilolaps të zi.

Të gjithë pjesëmarrësit do t’i nëenshtrohen një testi të shkurtër të  gjuhës angleze (raundi 1). Ata që e kalojnë testin e parë do ta shkruajnë një ese në gjuhën angleze (raundi 2,  i cili zakonisht  ndodhë një ditë pas raundit 1). Nuk ka regjistrim paraprak për testim, testi i parë dhe regjistrimi ndodhin në të njëjtën datë dhe në lokacionin e listuar për secilin qytet.

Kandidatët duhet t’i përfundojnë dy raundet e para me sukses  parase ta plotësojnë  aplikacionin, t’i nënshtrohen një testi më të gjatë të gjuhës angleze dhe të intervistohen.

Regjistrimi përmes stafit të Këshillit Amerikan në të gjitha qendrat e testimit nisë në orën 8:30 në mëngjes dhe mbaron në orën 11:00 në ditën e testimit. Regjistrimi paraprak nuk ekziston. Ju lutem sjellni me vete një stilolaps të zi, një foto të formatit 3×4 dhe një document identifikimi apo librezën e nxënësve.

2018 (viti programor 2019-2020) datat e testimit (oraret dhe lokacionet do të shpallen gjatë gushtit 2018):

Serbi:

Novi Pazar  September 11, Vuka Karadžića bb, Novi Pazar
Zaječar  September 11, Kneginje Ljubice 5, Zaječar
Užice  September 12, Trg Svetog Save 36, Užice
Vranje  September 12, Partizanska 12, Vranje
Niš  September 13, Jeronimova 18, Niš
Jagodina  September 17, Slobodana Penezića Krcuna 1, Jagodina
Kragujevac  September 18, Radoja Domanovića 8, Kragujevac
Novi Sad  October 5, Zlatne grede 4, Novi Sad
Beogradi  October 27, Studentski trg 3, Beograd (zgrada Filološkog f.)


Montenegro:

Berane  October 19, zgrada Crvenog krsta/Visoka medicinska škola, ul.Sv. Save
Podgoricë   October 20, gimnazija “Slobodan Škerović”, ul. Vaka Đurovića

NË KRYE TË FAQES

Si përzgjidhen nxënësit?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Panele të pavarura me profesionistë amerikanë në marrëdhëniet ndërkombëtare dhe në arsim do të përzgjedhin finalistët dhe alternativat e programit. Përzgjedhja bëhet mbi meritat e evidentuara në formularin e aplikimit, letrën e rekomandimit të mësuesit, dhe në përgatitjen e dëshmuar për një përvojë shkëmbimi njëvjeçare. Nxënësve do t’u kërkohet që të sigurojnë dëshmi mjekësore dhe të vërtetojnë që janë të shëndetshëm nga ana mjekësore për të marrë pjesë në program. Procesi i përzgjidhjes do të bëhet në pranverën e vitit 2019, dhe të gjithë pjesëmarrësit do të marrin njoftim për statusin e tyre deri në muajin maj 2019. Njohuritë e gjuhës angleze janë të rëndësishme, por nuk është elementi i vetëm i përzgjedhjes.
NË KRYE TË FAQES

SR Brochure FLEX timeless (SR FINALl ADJUSTED AUGUST 2016)9Çfarë ndodh pasi merret njoftimi?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pasi merret njoftimi, finalistët, alternativat dhe prindërit e tyre do të marrin informacione që i përgatitin ata për nisjen. Ata duhet të njoftojnë zyrtarisht përfaqësuesit e programit YES me shkrim se e pranojnë bursën dhe duhet të sigurojnë dokumente shtesë që mund t’u  kërkohen. Nxënësit duhet të fillojnë procesin e aplikimit për një pasaportë ndërkombëtare dhe marrjen e vizës menjëherë pasi të pranohen në program. Program YES i udhëzon pjesëmarrësit në procesin e aplikimit për vizë amerikane.

Nga maji deri në gusht 2019, organizatat e përzgjedhura në  SHBA do të gjejnë familjet e përshtatshme për finalistët dhe do të sigurojnë regjistrimin në një shkollë të mesme. Në qershor dhe në korrik 2019, përfituesit e bursave do të marrin pjesë në një orientim para programit në vendin e tyre. Në muajin gusht 2019, nxënësit do të udhëtojnë për në SHBA për një orientim dhe më pas në familjet e tyre mikpritëse dhe në komunitetet e tyre për të filluar përvojën e shkëmbimit.

Lutem vini re se nxënësit që marrin pjesë në programin YES duhet të kthehen në vendet e tyre në fund të programit në datën e caktuar nga Këshillat Amerikanë. Viza amerikane që lëshohet për pjesëmarrjen në program nuk do të amendohet apo të shtyhet përtej datës së përfundimit të programit për asnjë arsye.
NË KRYE TË FAQES

Si do të përfitoj nga kjo përvojë shkëmbimi?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programi FLEX ofron për nxënësit mundësinë për të mësuar për popujt dhe kulturën e Shteteve të Bashkuara. Pjesëmarrësit në programin FLEX janë ambasadorë të rinj që u mësojnë amerikanëve për kulturën dhe popullin e tyre. Nxënësit vlerësojnë kultura të tjera dhe zhvillojnë ndjeshmërinë për to, përjetojnë rritje personale dhe pavarësi, dhe bëhen më të përgatitur për një botë gjithnjë e më shumë të ndërvarur. Nxënësit krijojnë lidhje të forta me familjet  e tyre mikpritëse në SHBA dhe komunitetet atje, ndërtojnë marëdhënie që zgjasin gjithë jetën. Shumë alumni (ish-bursistë) ndjekin studimet në universitete prestigjiozë pas kthimit në shtëpitë e tyre, dhe më vonë hyjnë në punë emocionuese ku përdorin aftësitë që përfituan gjatë qëndrimit në Shtetet e Bashkuara.
NË KRYE TË FAQES

Çfarë duhet të merrni në konsideratë para se të aplikoni për programin FLEX?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nxënësit që janë të interesuar për këtë program duhet të marrin parasysh dhe efektet negative të këtij programi:
• A do të më duhet të përsëris një vit shkollë pasi të kthehem në shtëpi?
• A do të kthehem shumë vonë në vitin 2020, për të bërë provimet e maturës/hyrjes në universitet? Nxënësit e programit FLEX kthehen në komunitetet e tyre në fund të muajit maj dhe në qershor.
• A do ta shtyjë universiteti  apo institute pranimin tim në të, nëse jam pranuar tashmë?
• A do të detyrohem të marr pjesë në shërbimin ushtarak, pasi të kthehem?
• A mund të lejohem të marr një diplomë nderi/medalje të artë në shkollën në vendin tim?
Së fundi, edhe pse nxënësit ndjekin një shkollë të mesme në SHBA, kurrikula është në thelb e ndryshme nga vendet e tjera, dhe ju nuk do të mësoni të njëjtat gjëra në të njëjtën lëndë.
NË KRYE TË FAQES

Kush e organizon programin?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Këshillat Amerikanë për Arsimin Ndërkombëtar organizojnë rekrutimin, përzgjedhjen, orientimin dhe udhëtimin për programin FLEX në Evropën Juglindore. I krijuar në vitin 1974, Këshillat Amerikanë, është një organizatë jofitimprurëse që punon për të përmirësuar të kuptuarit mes vendeve, shkëmbimin e ideve mes individëve dhe pasurimin e bashkëpunimit përmes arsimit. Ata hartojnë, implementojnë dhe mbështesin programe innovative në Shtetet e Bashkuara, Evropë, Euroazi, Në Lindjen e Mesme dhe në Afrikë.

Gjatë 40 viteve të fundit, Këshillat Amerikanë janë bërë një nga organizatat amerikane më kryesore në arsimin ndërkombëtar dhe trajnimet. Kjo organizatë administron më shumë se 30 programe shkëmbimi dhe trajnimi, duke përfshirë programe të ndryshme qeveritare amerikane për nxënësit e shkollave të mesme, për studentët universitarë dhe pasuniversitarë, mësuesit dhe profesorët. Këshillat amerikanë kanë administruar në mënyrë profesionale programe akademike, profesionale dhe kulturore për dhjetëra dhe mijëra pjesëmarrës nga Afganistani, Afrika, Euroazia, Lindja e Mesme, Azia Juglindore dhe Evropa Juglindore. Shumë organizata të tjera private, joftimprurëse në Shtetet e Bashkuara e kanë mbështetur programin FLEX. Qeveria amerikane u ka kërkuar këtyre organiztave t’i vendosin pjesëmarrësit e FLEXit në familje mbështetëse dhe të organizojnë aktivitet lokale gjatë vitit të programit.
NË KRYE TË FAQES

Ku mund të marr më shumë informata?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Për nxënësit nga Serbia:
belgrade@americancouncilssee.org
tel: +381 11 32 45 905
Facebook: FLEX Serbia
Web faqja: www.ac-see.org
Orët e punës:
E hënë- e premte
10-17h

Për nxënësit nga Mali i Zi
podgorica@americancouncilssee.org
tel: +382 67 562 121
Facebook: FLEX Montenegro
Web faqja: www.ac-see.org
NË KRYE TË FAQES


Follow FLEX

Instagram.icontwitter.iconfacebook.iconwww.icon

 

 

facebook.icon
FLEX Montenegro
facebook.icon
FLEX Serbia


Follow American Councils

facebook.iconAmerican Councils Montenegro facebook.iconAmerican Councils Serbia
Instagram.iconAmerican Councils Montenegro Instagram.iconAmerican Councils Serbia

 


FLEX (Formerly A-SMYLE) Mailing List Subscription

 
* indicates required