FLEX (ish A-SMYLE) Informata të procesit të aplikimit

Home / FLEX (ish A-SMYLE) Informata të procesit të aplikimit

FLEXpurpleUSflag   USSeal

 

Informacion rreth programit FLEX në gjuhët lokale:

  EN      Magyar   SR/CG   Ελληνικά

 

calender50  Orari i testimeve për vitin 2020/2021 për Greqi, Serbi dhe Mal të Zi
             (orari për vitin 2020/2021 do të shpallet në shtator 2019) 

 

“…ata i shtojnë vlera komunitetit tonë, duke i njoftuar nxënësit në SHBA me vende që ata kanë ëndërruar t’i vizitojnë një ditë, kultura që ata nuk e dinin që ishin të ndryshme nga të tyret. Pjesa më e mirë është se unë i dua këta nxënës njësoj si fëmijët e mi. Ata ma marrin zemrën dhe nuk ma kthejnë. Më pëlqen shumë kur vijnë e na vizitojnë dhe kur dëgjoj për arritjet e tyre, si përfundimi i shkollës së lartë, dhe çfarë bëjnë me jetën e tyre kur rriten”
– Prind mikpritës i një nxënësi të programit FLEX

“Unë mund të them si nëna e saj, se sa shumë ajo ndryshoi dhe u zhvillua si person. Ajo duket më e përgjegjshme dhe më e pjekur. Ajo pati  mundësinë që të eksploronte një kulturë tjetër duke jetuar në një familje amerikane, dhe duke jetuar si një adoleshente amerikane. FLEX jo vetëm e ndihmoi atë të rritej, por unë po ashtu mund të shoh sesi shijon kultura amerikane. Prindërit janë të shqetësuar për sigurinë e fëmijëve të tyre në një familje të panjohur përtej oqeanit dhe Këshilli Amerikan është jashtëzakonisht mbështetës dhe të gjindshëm. Programi FLEX ishte gjëja më e mirë që mund t’i ndodhte vajzës sime.”
– Prindi i një nxënëseje të programit FLEX

“Unë nuk do ta harroj kurrë këtë vit plot me përvojë, veçanërisht familjen time mikpritëse të mrekullueshme… Ata më takuan mua jo si një të huaj, por me buzeqeshje në fytyrat e tyre. Unë jam në një njerëzit më të lumtur në botë, sepse unë kam një tjetër NËNË, përveç NËNËS sime natyrale. Unë i jam shumë mirënjohës programit FLEX dhe Departamentit Amerikan të Shtetit për mundësinë që më dhanë që të bëj miq nga e gjithë bota dhe që të mësoj nga kulturat e tyre”.
–Ish bursiste nga Gjorgjia
NË KRYE TË FAQES

SR Brochure FLEX timeless (SR FINALl ADJUSTED AUGUST 2016)Çfarë është programi FLEX?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Në vitin 1992, senatori i atëhershëm i SHBA-ve Bill Bradley së bashku me kongresmenin e SHBA-ve Jim Leach bashkësponsoruan përkrahjen e legjislacionit historik duke mundësuar programin e këmbimit të të rinjëve mes SHBA-ve dhe Bashkimit Sovjetik. Programi tani njihet si FLEX dhe që atëherë është zgjeruar dhe në vende të tjera.

Programi FLEX financohet plotësisht nga qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe administrohet nga Zyra e Çështjeve të Arsimit dhe të Kulturës (ECA) e Departamentit Amerikan të Shtetit. Programi u siguron nxënësve të shkollave të mesme të përzgjedhur përmes konkursit një bursë që të jetojnë për një vit shkollor në SHBA me një familje mikpritëse vullnetare, dhe të studiojnë në një shkollë të mesme në SHBA, për të nxitur të kuptuarit mes njerëzve në Shtetet e Bashkuara dhe popujve të tjerë në botë.

Programi YES mbështetet në nivelin lokal nga mijëra qytetarë amerikanë dhe shkolla të mesme që mikpresin, arsimojnë dhe ndihmojnë studentët pa kompensim financiar. Tani, në vitin e 27-të, programi akademik FLEX ka siguruar mbi 27,900 bursa për nxënës të shkollave të mesme. Në vitin 2019-2020, me shume se 900 nxënës studiojnë në SHBA me programin FLEX.
NË KRYE TË FAQES

Kush e organizon programin?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Këshilli Amerikan për Arsimin Ndërkombëtar organizon rekrutimin, përzgjedhjen, orientimin dhe udhëtimin për programin FLEX. I themeluar në vitin 1974, Këshilli Amerikan është organizatë jofitimprurëse që punon për të përmirësuar të kuptuarit e ndërsjellë mes vendeve, shkëmbimin e ideve mes individëve, dhe pasurimin e bashkëpunimit përmes arsimit. Për më shumë se 40 vjet, Këshilli Amerikan ka hartuar, implementuar dhe ka mbështetur programe inovative në Shtetet e Bashkuara, Evropë, Euroazi, Lindjen e Mesme, Azi dhe Afrikë për dhjetëra-miijëra pjesëmarrës. Pos programit FLEX, këtu përfshihen shumë programe të qeverisë së SHBA-së për nëxnësit e shkollave të mesme, për studentët universitarë dhe pasuniversitarë, për mësuesit dhe profesorët. Shumë organizata të tjera jofitimprurëse në Shtetet e Bashkuara e mbështesin programin YES. Qeveria e SHBA-së u ka kërkuar këtyre organizatave që t’i vendosin pjesëmarrësit në programin YES në familje mikpritëse amerikanë dhe të zhvillojnë aktivitete lokale gjatë vitit të programit.
NË KRYE TË FAQES

Çfarë siguron bursa FLEX?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bursa FLEX siguron si më poshtë:

• Udhëtimin brenda vendit dhe atë ndërkombëtar vajtje-ardhje (nga vendlindja në SHBA dhe kthim).
• Bursë mujore për të ndihmuar nxënësit që të marrin pjesë në aktivitetet sociale dhe të blejnë gjërat e nevojshme personale.
• Qëndrimin për një vit shkollor në një familje amerikane të përzgjedhur.
• Regjistrimin në një shkollë të mesme në SHBA.
• Aktivitetet e orientimit të programit, përfshirë këtu përgatitjen para programit, orientimin në SHBA dhe përgatitjen e rikthimit.
• Aktivitetet e programit të realizuara në komunitete lokale në SHBA.
• Sigurimin shëndetësor, duke përjashtuar këtu sëmundjet ekzistuese dhe përkujdesjen
dentare.
NË KRYE TË FAQES

Çfarë NUK përfshihet?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bursa e programit FLEX nuk përfshin shpenzimet e mëposhtme:

• Shpenzimet që kanë të bëjnë me marrjen e pasaportës ndërkombëtare.
• Shpenzime personale që nuk mbulohen nga bursa mujore.
• Shpenzime për mbipeshën e valixheve.
• Shpenzime për internetin dhe telefonatat ndërkombëtare
NË KRYE TË FAQES

SR Brochure FLEX timeless (SR FINALl ADJUSTED AUGUST 2016)Kush mund të aplikojë për programin FLEX?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Konkursi i bursave FLEX bazohet në meritë dhe është një program i hapur, pa paqesë, për aplikantët që plotësojnë kriteret e mëposhtme. Nxënësit me nevoja të veçanta janë të ftuar të marrin pjesë në këtë konkurs. Për çdo vit, programi FLEX-it  përfshinë rreth 20 nxënës me nevoja të veçanta. Nxënësit e përzgjedhur me nevoja të veçant plotësojnë të njëjtat kritere si pjesëmarrësit e tjerë në program. Nxënësit mund të marrin pjesë vetëm njëherë në testim gjatë një sezoni testimesh.

Nxënësit që mund të aplikojnë për vitin 2020/2021 duhet:

 1. Të jenë të regjistruar në klasën e 1rë ose të 2të të shkollës së mesme DHE të jenë të lindur mes datës  1 janar 2003 dhe 15 korrik 2005 (nxënësit me nevoja të veçanta mund të jenë më të rritur)
 2. Të jenë të regjistruar në shkollë të mesme në kohën e aplikimit
 3. Të jenë nxënës me notën mesatare mirë ose shumë mirë.
 4. Ta kenë mësuar gjuhën angleze dhe të demonstrojnë aftësitë në gjuhën angleze në kohën e regjistrimit për konkurs.
 5. Të mos e kenë përfunduar shkollën e mesme para datës së nisjes së programit
 6. Të përmbushin kriteret për marrjen e vizës amerikane.
 7. Të jenë qytetarë të Serbisë ose të Malit të Zi dhë në gjendje që të pajisën me një pasaportë ndërkombëtare në vendin ku ata aplikojnë për program.

Nxënësit me me nevoja të veçanta duhet të jenë të regjistruar në një shkollë të mesme në vjeshtën e vitit 2019 dhe të jenë të lindur mes 15 shkurtit 2002 dhe 15 korrikut 2005.
NË KRYE TË FAQES

Kush nuk lejohet të aplikojë?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nxënësit nuk lejohen të aplikojnë nëse::
• Ai/ajo nuk plotëson kriteret 1-7
• Ai/ajo ka qëndruar në SHBA për 3 (tre) muaj  ose për më shumë  kohë  gjatë 5 (pesë) viteve të fundit
• Familja e tij/e saj (ose anëtarë të familjes):
○ kanë aplikuar për të emigruar në SHBA
○ ka emigruar në SHBA
NË KRYE TË FAQES

Untitled-1Ku dhe si mund të aplikoj?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Përfaqësuesit e Këshillit Amerikan do të vizitojnë kryeqytetet e rajoneve në vendet pjesëmarrëse për të bërë testimin gjatë vjeshtës së vitit 2019. Aplikantët duhet të vijnë në qëndrat e përcaktuara në kohën e regjistrimit fillestar dhe të sjellin dokumentin që vërteton se mund të marrin pjesë në program (certifikatën e lindjes), një foto 3×4 cm, dhe një stilolaps të zi. Aplikantët mund të marrin pjesë vetëm  në NJË qendër të testimit  në raundin e parë të testimit në vjeshtën e vitit 2019.

Të gjithë aplikantët do të bëjnë një test të shkurtër të gjuhës angleze (Raundi 1). Ata që e kalojnë testin e parë do ta shkruajnë një ese në gjuhën angleze (Raundi 2). Për testime, nuk ka para-regjistrim. Regjistrimi dhe testi i parë ndodhin gjatë datës dhe në vendin e listuar për secilin qytet.

Kandidatët duhet t’I kalojnë dy raundet e para me sukses, para se të marrin materialet e aplikimit përfundimtare, të bëjnë testin me te gjate gjuhës angleze dhe të intervistohen.

Regjistrimi përmes stafit të Këshillit Amerikan në të gjitha qendrat e testimit nisë në orën 8:30 në mëngjes dhe mbaron në orën 11:00 në ditën e testimit. Regjistrimi paraprak nuk ekziston. Ju lutem sjellni me vete një stilolaps të zi, një foto të formatit 3×4 dhe një document identifikimi apo librezën e nxënësve.

Regjistrimi nga ana e stafit të Këshillit Amerikan nisë në orën 8:30 dhe mbaron në orën 11 AM në ditën e testimit. Para-regjistrimi nuk ekziston. Ju lutëm sjellni një stilolaps të zi, një fotografi me përmasa 3×4 dhe një document identifikimi qoftë letërnjoftim apo pasaportë.

2019 (viti programor 2020-2021) datat e testimit (do të shpallen në korrik ose në gusht të vitit 2019): 

Greqi:

 

Serbi:

Novi Pazar
Zaječar
Užice
Vranje
Niš
Kragujevac
Novi Sad
Beogradi


Montenegro:

Berane
Podgoricë

NË KRYE TË FAQES

Si përzgjidhen nxënësit?Si realizohet testimi dhe procesi i përzgjedhjes?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nxënësit konkurrojë në disa faza konkurrimi. Në fazën gjysmëfinale, nxënësit dhe prindërit e tyre ftohen të ndjekin një takim informues dhe të mësojnë më shumë për programin. Nxënësit marrin pjesë në një intervistë individuale me stafin e Këshillave Amerikanë, bëjnë testin e standardizuar të gjuhës angleze, shkruajnë dhe dy ese të monitoruara, dhe marrin formularin e programit, i cili dorëzohet në zyrën e Këshillave Amerikanë brenda dy javëve.

Përzgjedhja do të bazohet në meritën dhe në përgatitjen e treguar për një përvojë shkëmbimi njëvjeçare sikurse evidentohet në aplikimin e nxënësit. Njohja e gjuhës angleze është e rëndësishme, por nuk është elementi i vetëm i përzgjedhjes. Nxënësve do t’u kërkohet të sjellin dokumente mjekësore dhe të kualifikohet si i shendetshëm nga ana mjekësore, në mënyrë që të marrin pjesë në program.

Procesi i përzgjedhjes do të përfundojë në pranverë, dhe të gjithë aplikantët do të njoftohen për statusin e tyre deri në mes të muajit maj. Finalistët e përzgjedhur do të ndjekin një orientim para nisjes në vendin e tyre në muajin qershor-korrik dhe do të udhëtojnë për në SHBA në muajin korrik-gusht. Nxënësit kthehen në vendin e tyre në muajin maj-qershor të vitit të ardhshëm. Nxënësit e programit FLEX duhet të kthehen në vendin e tyre në fund të programit, në datën e caktuar nga Këshillat Amerikanë. Viza Amerikane e lëshuar për pjesëmarrësit në program nuk do të zgjatet përtej datës së përcaktuar nga programi për asnjë arsye.
NË KRYE TË FAQES
SR Brochure FLEX timeless (SR FINALl ADJUSTED AUGUST 2016)9

Si do të përfitoj nga përvoja e shkëmbimit?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Programi FLEX u ofron nxënësve një mundësi që të mësojnë për njerëzit dhe kulturën e Shteteve të Bashkuara. Pjesëmarrësit në programin FLEX janë po ashtu, ambasadorë të rinjë që u mësojnë amerikanëve për njerëzit dhe kulturën e vendeve të tyre. Nxënësit fitojnë vlerësimin dhe zhvillojnë ndjeshmërinë për kulturat e tjera, përjetojnë një rritje personale dhe pavarësi dhe bëhen më të përgatitur për një botë gjithnjë e më ndërvepruese. Nxënësit krijojnë lidhje të forta me familjet e tyre mikpritëse amerikane dhe komunitetet në SHBA, ndërtojnë marrëdhënie që shpesh zgjasin gjatë gjithë jetës. Shumë ish bursiste studojnë në universitete prestigjioze pas kthimit të tyre në shtëpi, dhe më vonë punojnë në punë të mira ku përdorin aftësitë e tyre të fituara gjatë qëndrimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
NË KRYE TË FAQES

Çfarë duhet të marr në konsideratë para se të
aplikoj për programin FLEX?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nxënësit që janë të interesuar për këtë program duhet të marrin në konsideratë efektet e mundshme negative të këtij programi:

 • A do të më duhet ta përsëris vitin pas kthimit në vendin tim?
 • A do të kthehem shumë vonë nga programi, në vitin 2021 për të bërë provimet e matures/provime të regjistrimit në uniersitet? Nxënësit e programit FLEX kthehen në komunitetet e tyre në fund të majit dhe gjatë muajit qershor.
 • A do të m’a shtyej unoiversiteti pranimin nëse veçse jam i pranuar në institucionin relevant?
 • A do të kryej shërbimin ushtarak pasi të kthehem?
 • A mund të diplomoj me meritë/ marr medalje në shkollën time paraprake?

Së fundmi, edhe pse një nxënës ndjek një shkollë të mesme në SHBA, kurrikula
është thelbësisht e ndryshme nga ajo e vendeve të tjera, dhe ka gjasa që ju të mos mësoni të njëjtat gjëra.
NË KRYE TË FAQES

Ku mund të gjej më shumë informata?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Për nxënësit nga Serbia:
belgrade@americancouncilssee.org
tel: +381 11 32 45 905
Facebook: FLEX Serbia
Web faqja: www.ac-see.org
Orët e punës:
E hënë- e premte
10-17h

Për nxënësit nga Mali i Zi
podgorica@americancouncilssee.org
tel: +382 67 562 121
Facebook: FLEX Montenegro
Web faqja: www.ac-see.org
NË KRYE TË FAQES


Na ndiçni në

Instagram.icontwitter.iconfacebook.iconwww.icon

 

 

facebook.icon   FLEX Montenegro facebook.icon   FLEX Serbia
facebook.icon    FLEX Greece Instagram.icon  FLEX Greece
 twitter.icon  FLEX Greece


Follow American Councils

facebook.icon  American Councils Montenegro facebook.icon  American Councils Serbia
Instagram.icon  American Councils Montenegro Instagram.icon  American Councils Serbia
  twitter.icon American Councils Serbia

 


FLEX (Formerly A-SMYLE) Mailing List Subscription

 
* indicates required