Saznajte više o programu razmjene učenika sa Sjedinjenim Američkim Državama

Home / Saznajte više o programu razmjene učenika sa Sjedinjenim Američkim Državama

  YES-Logo-Transparent Pratite YES na Facebook-u:

alb50 bos50 bulg50 kos50 mac50

 

English bosanski      български Македонски Shqip      srpski

Saznajte više o programu razmjene učenika sa Sjedinjenim Američkim Državama

 

Šta razmjena učenika postiže?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Koncept razmjene učenika je nastao iz želje zemalja i naroda da grade mostove između sebe i pospješe međusobno razumijevanje poslije Drugog svjetskog rata. Od tada, omladinske razmjene su postale poznate i prihvaćene su u zemljama širom svijeta. Ono što čini ovakve razmjene uspješnim i jedinstvenim jeste način na koji mladi ljudi uče o drugim kulturama i zemljama: tako što žive kao članovi lokalnih porodica, a ne kao gosti ili turisti. Ova uspješna formula je postala poznata u svijetu i danas postoji globalna svjest o tome koliko razmjene mogu pozitivno uticati na odnose između zemalja, ali isto tako i na živote stotina hiljada učesnika, njihove školske drugove, škole, zajednice i roditelje. Mnogi današnji svjetski, nacionalni  i lokalni lideri su sami učestvovali u nekoj vrsti razmjene i mogu svjedočiti o tome kakav je uticaj ona imala na njihove živote.
VRATI NA POČETAK

2017-18 YES BrochureŠta je YES program?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kennedy-Lugar Program razmjene i školovanja (Kennedy-Lugar Youth Exchange and Study) ili YES, osnovan je od strane američkog Kongresa u oktobru 2002. godine kao odgovor na događaje 11. septembra, 2001. godine. Program financira američki State Department, a zastupa, sponzoriše i implementira ga Kancelarija za obrazovanje i kulturu (Bureau of Educational and Cultural Affairs), kako bi srednjoškolcima obezbjedila stipendije koje im omogućavaju da provedu jednu školsku godinu u Americi.

Učenici žive s porodicama-domaćinima, pohađaju srednju školu, učestvuju u vannastanim aktivnostima kako bi naučili o američkom društvu i vrijednostima, stekli liderske vještine i naučili Amerikance o svojoj zemlji i kulturi.

Učenici sa invaliditetima koji pohađaju srednje škole također se mogu prijaviti na testiranje. Svake godine, oko 15 učenika sa invaliditetima učestvuje u ovom programu i odlazi u Ameriku. Učenici sa invaliditetima moraju ispuniti iste kriterijume kao i drugi učesnici programa.

YES Abroad je osnovan kao recipročan program YES programu, te šalje američke srednjoškolce u zemlje sa značajnom muslimanskom populacijom. Prva grupa američkih srednjoškolaca je učestvovala u YES Abroad programu tokom 2009-2010. školske godine. Program trenutno nudi 65 punih stipendija kako bi američki učenici boravili u jednoj od 12 zemalja.

American Councils implementira YES Abroad program u Bosni i Hercegovini, Makedoniji i Bugarskoj. Program je lansiran u BiH u 2012. godini, u Makedoniji u 2014. godini, te u Bugarskoj u 2016. godini. Američki učenici žive sa lokalnim porodicama i pohađaju srednje škole sa domaćim učenicima. Učenici također imaju priliku da uče bosanski/hrvatski/srpski (BHS), makedonski i bugarski, i da istražuju novu zemlju u kojoj borave kroz različite aktivnosti koje traju cijele godine.

YES Abroad učenici u svim YES Abroad zemljama su ”omladinski ambasadori” Sjedinjenih Država, promovišu međusobno razumijevanje tako što ostvaruju veze sa porodicom-domaćinom i lokalnim zajednicama. Kroz aktivnosti čiji cilj je da nauče što više o vrijednostima i društvu nove zemlje, učenici razvijaju vještine liderstva i uče druge o američkom društvu i tradicijama.

YES Abroad program finansira američki State Department (U.S. Department of State). Program administrira konzorcijum neprofitnih organizacija kao što su AFS-USA, AMIDEAST i iEARN-USA, na čijem čelu se nalazi Američko vijeće.

VRATI NA POČETAK

Šta stipendija pokriva?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
YES stipendija POKRIVA sljedeće:

  • Povratnu avionsku kartu za SAD, dakle za let BiH- SAD, i SAD-BiH
  • Mjesečni džeparac koji omogućava učenicima da učestvuju u društvenim aktivnostima i kupe lične potrepštine
  • Smještaj kod odabrane i provjerene američke porodice tokom jedne školske godine
  • Upis u američku srednju školu
  • Programske orijentacije, odnosno orijentaciju pred program, orijentacije o SAD, kao i pripremu za reintegraciju u BiH društvo
  • Programske aktivnosti organizovane u lokalnim zajednicama u SAD
  • Zdravstveno osiguranje, koje ne pokriva postojeća oboljenja i stomatološke preglede
    VRATI NA POČETAK

Šta stipendija NE pokriva?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
YES stipendija NE POKRIVA sljedeće troškove:
• Sve troškove vezane za dobijanje međunarodnog pasoša zemlje čiji ste državljanin
• Lične troškove koji prevazilaze iznos mjesečne stipendije
• Troškove preteškog ili prekomjernog prtljaga
• Telefonske troškove ili upotrebu interneta
VRATI NA POČETAK

2017-18 YES Brochure-2Ko financira program?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Stipendija u potpunosti dolazi iz fondova Vlade SAD i administrira je Kancelarija za obrazovanje i kulturu (Bureau of Educational and Cultural Affairs) koja je u sklopu američkog State Departmana. Svrha ove Kancelarije jeste poboljšanje odnosa između državljana SAD i drugih zemalja svijeta. Njihovi programi uključuju obrazovne i programe obuke koji promovišu lične, profesionalne i institucionalne veze između civila i organizacija u SAD i inostranstvu.

YES program na lokalnom nivou ima podršku od strane državljana SAD i srednjih škola koji ugošćavaju, obrazuju i pružaju učenicima podršku bez bilo kakve finansijske naknade.
VRATI NA POČETAK

Ko ima pravo da se prijavi?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
U skladu sa pravilima koja diktiraju inicijative američke Vlade koje za cilj imaju promociju boljeg razumijevanja između zemalja, testiranje za YES stipendiju i selekcija stipendista se zasniva na zasluzi i rezultatima, te je učešće otvoreno i besplatno za sve koji ispunjavaju sljedeće uslove.

Prema važećim pravilima kandidati koji imaju pravo da se prijave za testiranje tokom jeseni 2018. godine moraju biti:

1. rođeni između 1. januara 2002. godine i 15. jula 2004. godine.

2. pohađati razrede srednje škole koji su određeni u njihovoj zemlji:

Albanija 2. ili 3. razred srednje škole na jesen 2018. godine

Bosna i Hercegovina 1. ili 2. razred srednje škole na jesen 2018. godine

Bugarska 1. ili 2. razred srednje škole na jesen 2018. godine

Kosovo 2. ili 3. razred srednje škole na jesen 2018. godine

Makedonija 1. ili 2. razred srednje škole na jesen 2018. godine

3. upisani u srednju školu u momentu testiranja

4. prolaziti sa odličnim ili vrlo dobrim prosjekom

5. nisu završili srednju školu prije nego što program razmjene počne školu

6. učili su engleski i tokom testiranja mogu dokazati znanje jezika

7. ispunjavaju sve uslove za dobijanje američke vize

8. posjeduju ili mogu aplicirati za pasoš zemlje u kojoj su se prijavili za testiranje

Učenici sa invaliditetima samo moraju biti upisani u srednju školu na jesen 2018. godine i biti rođeni između 15. februara 2001. godine i 15. jula, 2004. godine. 
VRATI NA POČETAK

Ko nema pravo na učešće?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Učenici koji ne ispunjavaju uslove za testiranje su sljedeći:
• učenici koji ne ispunjavaju kriterijume navedene gore, od tačke 1. do 8.
• učenici koji su proveli u SAD više od tri (3) mjeseca u proteklih pet (5) godina
• Njena/njegova porodica (ili član porodice) je:
○ aplicirao ili će aplicirati za emigraciju u SAD
○ planira emigrirati ili je već emigrirao/ala u SAD
VRATI NA POČETAK

Kada i kako mogu aplicirati?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Predstavnici Američkog vijeća za međunarodno obrazovanje (American Councils for International Education) će posjetiti određene regione u zemljama (osim u Bugarskoj gdje se testiranje vrši online) koje učestvuju u programu kako bi sproveli testiranje tokom jeseni 2018. godine. Zainteresovani moraju doći do grada gdje će se odvijati testiranje, odnosno test centra, biti tamo na vrijeme kako bi se registrovali i sa sobom donijeti dokaz o tome da ispunjavaju uslove (rodni list), jednu fotografiju za pasoš 3×4 cm koja je nedavno urađena i crnu hemijsku olovku. Aplikanti mogu učestvovati u prvom krugu testiranja u samo jednom test centru u jesen 2018. godine.

Svi koji apliciraju će polagati kratak test iz engleskog jezika (1. krug). Oni koji prođu prvi test će pisati esej iz engleskog u drugom krugu testiranja, koji se većinom odvija na isti dan kao i 1. krug. Kandidati moraju uspješno položiti i proći 1. i 2. krug testiranja, prije nego što dobiju sve materijale za aplikaciju, te učestvuju u trećem krugu koji se sastoji od dužeg testa engleskog jezika i intervjua.

Datumi testiranja za 2020/2021. školsku godinu za sve zemlje jugoistočne Europe bit će objavljeni u septembru 2019. godine!

Albanija:

Fier
Tirana

Za dodatne informacije, pozovite +355 2235 347 ili pošaljite e-mail na tirana@americancouncilssee.org

Bosna i Hercegovina:

Banja Luka
Tuzla
Mostar
Sarajevo

Za dodatne informacije, slobodno pozovite 033-838-262 ili pošaljite e-mail na sarajevo@americancouncilssee.org. Molimo da ne zovete lokacije gdje će se vršiti testiranje već naš ured na gore naveden broj ili nam se javite na email adresu: sarajevo@americancouncilssee.org za više informacija!

Bugarska: ONLINE!

Konkurs za učešće u YES programu u Bugarskoj sprovodit će se ONLINE u septembru 2018. Zainteresirani kandidati koji ispunjavaju uvjete za učešće, pozivaju se da ispune preliminarnu online prijavu koja se nalazi na https://ais.americancouncils.org/yes (datum će biti naknadno objavljen). Nezavisna komisija pregledat će online prijave i odabrati polufinaliste u novembru. Polufinalisti će zatim dobiti dužu aplikaciju koju će trebati popuniti, uraditi će test znanja engleskog jezika, napisati će esej i učestvovati u intervjuu sa osobljem ureda American Councils-a. Aplikanti mogu učestvovati samo jednom u prvom krugu testiranja i biti intervjuisani.

Za dodatne informacije, pozovite +359 87 7333013 ili pošaljite e-mail na sofia@americancouncilssee.org

Kosovo:

Kamenica
Prizren
Priština

Za dodatne informacije, pozovite +381 38 226 255 ili pošaljite e-mail na prishtina@americancouncilssee.org

Makedonija:

Kumanovo
Štip
Struga
Skoplje

Za dodatne informacije, pozovite +389 2 30 76 522 ili pošaljite e-mail na skopje@americancouncilssee.org
VRATI NA POČETAK

Kako se biraju učenici?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nezavisna komisija koja se sastoji od američkih profesionalaca iz oblasti obrazovanja i međunarodnih odnosa će izabrati finaliste koji odlaze na program i njihove zamjene. Selekcija se zasniva na principu zasluge, što se može vidjeti kroz dugačku aplikaciju, preporuke profesora/nastavnika i dokazanu spremnost za učešće u programu razmjene koji traje jednu godinu. Učenici također moraju donijeti medicinske procjene i mora biti potvrđeno da su medicinski sposobni da učestvuju u programu.

Proces selekcije će biti završen u proljeće 2019. godine i svi kandidati će dobiti obavještenje o svom statusu sredinom maja 2019. godine. Dobro poznavanje engleskog jezika je bitno, ali nije jedini kriterijum koji se razmatra tokom procesa odabira.
VRATI NA POČETAK

Šta se dešava poslije obavještenja o statusu kandidata?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nakon što dobiju obavještenje finalisti, učenici zamjene i njihovi roditelji će dobiti sve potrebne informacije kako bi ih pripremili za odlazak. Moraju zvanično i pismenim putem obavijestiti svog YES predstavnika da prihvataju stipendiju, te moraju dostaviti svu dodatnu dokumentaciju koja bude potrebna. Učenici moraju aplicirati za međunarodni pasoš i američku vizu odmah nakon što budu primljeni u program. YES program će učesnicima dati sve instrukcije potrebne za apliciranje za američku vizu.

Od maja do augusta 2019. godine odabrane američke organizacije koje se bave razmjenama će spajati finaliste sa kvalifikovanim porodicama u SAD i upisivati učenike u lokalne srednje škole. U junu i julu 2018., dobitnici stipendije će u svojoj zemlji učestvovati u orijentaciji koja ih priprema na odlazak i život u SAD. U augustu, učenici putuju u SAD na još jednu orijentaciju, a onda u svoje domaćinske porodice i zajednice kako bi počela njihova razmjena od augusta 2019.

Obratite pažnju: učesnici YES programa se moraju vratiti u svoje zemlje na kraju programa, na datum koji odredi American Councils. Američka viza koju učenici dobiju neće biti izmjenjena ili produžena nakon unaprijed određenog datuma završetka programa.
VRATI NA POČETAK

Šta dobijam od učešća u programu razmjene?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
YES program nudi učenicima priliku da uče o ljudima i kulturi u Sjedinjenim Američkim Državama. YES učesnici su isto tako omladinski ambasadori koji mogu naučiti Amerikance o svojim zemljama i kulturama. Učenici uče kako cijeniti i biti otvoreni prema drugim kulturama, postižu lični razvoj i samostalnost, te postaju bolje opremljeni da žive u svijetu koji je sve više povezan. Također, učenici ostvaruju bliske veze sa svojim domaćinskim porodicama u SAD i zajednicama, često stvarajući veze koje traju cijeli život. Mnogi alumniji pohađaju prestižne univerzitete nakon što se vrate kući, te pronalaze poslove gdje mogu iskoristiti vještine koje su razvili tokom boravka u Americi.
VRATI NA POČETAK

2017-18 YES Brochure-3O čemu treba da razmišljate prije nego što se prijavite za YES?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Učenici koji razmišljaju o tome da se prijave na program trebalo bi da razmotre moguće negativne posljedice:
• Da li ću morati da ponavljam razred nakon što se vratim kući?
• Da li ću se vratiti kući prekasno i neću stići na polaganje mature ili prijemnih ispita za fakultete 2020. godine? YES učenici se vraćaju u svoje zemlje u posljednjim danima maja ili u junu.
• Da li će moj univerzitet ili institut odložiti moju ponudu za prijem ako sam već negdje primljen/primljena?
• Da li ću morati ići u vojsku nakon povratka?
• Da li ću moći maturirati kao vukovac/najbolji učenik u mojoj školi? Iako učenici pohađaju srednju školu u SAD, nastavni plan je mnogo drugačiji nego u drugim zemljama i veoma je moguće da nećete učiti iste stvari kao kod kuće.
VRATI NA POČETAK

Ko organizuje program?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Američko vijeće za međunarodno obrazovanje (American Councils for International Education) organizuje promovisanje, selekciju, orijentacije i putovanja za YES program u jugoistočnoj Evropi. Osnovan 1974, Američko vijeće je međunarodna neprofitna organizacija koja radi na tome da unaprijedi razumijevanje između zemalja, omogući razmjenu ideja među individuama, te poboljša saradnju kroz obrazovanje. Savjet dizajnira, implementira i podržava inovativne programe u Sjedinjenim Državama, Evropi, Euroaziji, Bliskom istoku, Aziji i Africi.

Tokom proteklih 40 godina, Američko vijeće je postalo jedno od glavnih američkih organizacija za međunarodno obrazovanje i obuke. Administrira više od 30 programa razmjene i obuke, uključujući i nekoliko programa američke Vlade za učenike srednjih škola, studente prvog i drugog ciklusa studija, nastavnike i profesore. Američko vijeće vrši profesionalnu administraciju akademskih, profesionalnih i kulturoloških programa za desetine hiljada učesnika iz Afganistana, Afrike, Euroazije, Bliskog istoka, Jugoistočne Azije i Jugoistočne Evrope. Mnoge druge privatne, neprofitne organizacije u SAD takođe podržavaju i nadziru YES program. Vlada SAD traži od ovih organizacija da smjeste YES učesnike u odgovarajuće porodice, koje će im pružati podršku i da organizuju lokalne aktivnosti tokom programa koji traje cijelu godinu.
VRATI NA POČETAK


YES  Mailing List Subscription

* indicates required