Разберете повече за тази обменна програма в Съединените щати

Home / Разберете повече за тази обменна програма в Съединените щати

Кандидатствай до 07.11 на: https://ais.americancouncils.org/

  YES-Logo-Transparent

Последвайте YES във Фейсбук:

alb50 bos50 bulg50 kos50 mac50

 

English Bosanski      Български Македонски Shqip      Srpski

Разберете повече за тази обменна програма в Съединените щати

Какво постига младежкия обмен?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Идеята за обменните програми се ражда след Втората световна война от желанието на нациите и народите да построят мостове на разбирателство помежду си. Оттогава движението на младежките обмени се е превърнало в добре познато и прието в много страни по света. Това, което прави младежките обмени успешни, е уникалният начин, по който младите хора учат за другите страни и култури, живеейки като член на приемно семейство, а не като негов гост. Успехът на тази формула е довел до общото разбиране относно позитивното влияние на обмена, не само като връзка между различните нации, но и в живота на стотиците хиляди участници, техните връстници, съученици, общности и родители. Много от днешните световни, национални и местни лидери са участвали в обменни програми и оценяват позитивното въздействие на този опит в живота им.
ОБРАТНО В НАЧАЛОТО НА СТРАНИЦАТА

2017-18 YES BrochureКакво представлява програмата YES?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Обменната програма за ученици Кенеди-Лугар (YES) е основана от Американския конгрес през октомври 2002 като отговор на събитията от 11 септември 2001. Програмата се финансира от Държавния департамент през Бюрото за образователни и културни въпроси (ECA) и предоставя стипендии на гимназисти от страни със значим процент мюсюлманско население, които да прекарат една академична година в САЩ. Учениците живеят в приемно семейство, посещават средно училище и се ангажират с дейности, чрез които научават повече за Американското общество и неговите ценности, придобиват лидерски умения и помагат на американците да научат за техните страни и култури. Учениците с увреждания са поканени за участие в конкурса.  Около 15 ученика с увреждания са поканени да участват в програмата в САЩ всяка година. Избраните ученици с увреждания отговарят на същите критерии като останалите участници в програмата.

Програма YES Abroad е инициирана като реципрочно продължение на обменната програма Кенеди-Лугар (YES) за международни ученици от страни със значимо мюсюлманско население.  Първата група Американски участници (програма YES Abroad) стартира през учебната 2009/2010 година.  Към момента програмата е предложила 65 пълни стипендии за американски ученици в 12 държави по света.

Американски съвет администрира програма YES Abroad в Босна и Херцеговина, Македония и България. Програмата стартира в Босна и Херцеговина през 2012, в Македония през 2014 и в България през 2016. Американските ученици  живеят в местни приемни семейства и учат в местни гимназии със съученици от съответната страна. Те имат възможност  да учат сърбо-хърватски, македонски и български, както и да изучават културата на приемната страна чрез въвличането им в различни културни дейности през академичната година.

Учениците по програма YES Abroad във всички YES Abroad страни служат като „младежки посланици“ на Съединените щати, промотирайки взаимно разбирателство с приемните семейства и общности.  Учениците придобиват лидерски умения докато се ангажират с дейности, в които учат за местната общност и ценности и същевременно обучавайки другите за Американската култура и ценности.

Програма YES Abroad е основана от Държавния департамент на САЩ.  Програмата се администрира от консорциум от неправителствени организации, воден от Американски съвет и включващ AFS-USA, AMIDEAST и iEARN-USA.
ОБРАТНО В НАЧАЛОТО НА СТРАНИЦАТА

Какво осигурява стипендията?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Стипендията YES покрива следните разходи:
• Двупосочен билет за международно и вътрешно пътуване (от дома до САЩ и обратно)
• Месечна издръжка, която позволява на учениците да участват в училищни събития и за персонални нужди
• Настаняване в приемно американско семейство за една година
• Записване в Американско средно училище
• Дейности, свързани с ориентация в програмата, включващи подготовка преди заминаване, ориентация в САЩ и подготовка за реинтеграция
• Дейности по програмата в местната американска общност
• Медицинска застраховка, изключваща предхождащи медицински състояния и зъболекарска грижа
ОБРАТНО В НАЧАЛОТО НА СТРАНИЦАТА

Какво НЕ осигурява стипендията?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Стипендията YES НЕ покрива следните разходи.
• Разходи, свързани с издаване на международен паспорт
• Лични разходи, непокрити от месечната издръжка
• Разходи за свръхбагаж
• Телефонни разговори и интернет, включително достъп до електронна поща
ОБРАТНО В НАЧАЛОТО НА СТРАНИЦАТА

2017-18 YES Brochure-2Кой финансира програмата?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Програмата се финансира изцяло от правителството на Съединените щати и се администрира от Бюрото за образователни и културни въпроси (ECA) на Държавния департамент. ECA насърчава разбирателството между американския народ и народите на други страни по света. Програмите на ECA са образователни и обучителни, и целят укрепване на личните, професионалните и институционалните връзки между граждани и организации на Съединените щати и такива по света. Програма YES е подкрепена на местно ниво от американски жители и местни средни училища, които доброволно приемат, обучават и подкрепят учениците без да получават допълнително възнаграждение.
ОБРАТНО В НАЧАЛОТО НА СТРАНИЦАТА

Кой може да кандидатства за програмата?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
В съответствие с финансираните от американското правителство инициативи, посветени на насърчаването на по-доброто разбирателство между страните, кандидатстването за стипендии YES е базирано на качествата на учениците и е отворено без такси за кандидатстване при определените по-долу условия.

Според настоящите правила, участниците в сесията на кандидатстване през есента на 2018 г. и съответно за обменна учебна 2019/2020 година трябва да:

1. са родени между 01 януари 2002 и 15 юли 2004

2. отговарят на образователните изисквания за клас в тяхната страна

Албания 10 или 11 клас на средно училище през есента на 2018

Босна и Херцеговина 1 или 2 година на средно училище през есента на 2018

България 9 или 10 клас на средно училище през есента на 2018

Косово 10 или 11 клас на средно училище през есента на 2018

Македония 1 или 2 година на средно училище през есента на 2018

3. са ученици в средно училище по време на кандидатстването

4. имат добър или по-висок успех

5. не са завършили 11ти клас преди старта на програмата

6. са изучавали английски език и демонстрират добро владеене на езика по време на регистрацията

7. отговарят на изискванията за издаване на американска виза

8. могат да получат международен паспорт в страната, от която кандидатстват за програмата

Ученици с увреждания могат да участват, ако са записани в среден курс на образование през есента на 2018 и са родени между 15 февруари 2001 и 15 юли 2004.

ОБРАТНО В НАЧАЛОТО НА СТРАНИЦАТА

Кой не е допустим за участие?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ученик не може да кандидатства ако:
• Тя/той не отговаря на по-горните критерии от 1 до 8
• Тя/той е пребивавал в САЩ в продължение на 3 или повече месеца през последните 5 години
• Неговото/нейното семейство (или член на семейство):
○ кандидатстват или са кандидатствали да емигрират в САЩ
○ имат планове да емигрират или вече са емигрирали в САЩ
ОБРАТНО В НАЧАЛОТО НА СТРАНИЦАТА

Кога и къде се кандидатства?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Представители на Американски съвет ще посетят главни градове в страните-участници по програмата, за да проведат тестове през есента на 2018 (с изключение на България, където 1-ви и 2-ри кръг ще се проведат онлайн). Кандидатите от всички страни, с изключение на България, следва да посетят някой от тестовите центрове във времето на регистрацията на място и да носят документ, удостоверяващ допустимост (дата на раждане), една снимка 3х4 см и химикалка. Кандидатите могат да участват в първия кръг на селекция само в ЕДИН тестови център през есента на 2018. Всички кандидати (без тези от България) ще преминат кратък тест по английски език (първи кръг). Тези, които преминат първи кръг ще трябва да напишат есе на английски език (втори кръг, който обикновено се провежда в деня след първи кръг). Кандидатите трябва да завършат успешно първите два кръга на конкурса, преди да получат окончателните документи за кандидатстване, да преминат по-дълъг тест по английски и да бъдат интервюирани.

Дати за кандидатстване за учебна 2020/2021 година за всички държави в Югоизточна Европа ще бъдат обявени през септември 2019 година!

Албания:

Фиер
Тирана

За повече информация обадете се на телефон +355 2235 347 или пишете на tirana@americancouncilssee.org

Босна и Херцеговина:

Сараево
Мостар
Тузла
Баня Лука


За повече информация обадете се на телефон +387 33 838 262 или пишете на sarajevo@americancouncilssee.org

България:

Онлайн кандидатстване през 2018 (за програма 2019/2020). Крайният срок – 7 ноември.

Кандидатстването за програма YES ще започне в началото на септември 2018. Заинтересованите кандидати, които отговарят на критериите за допустимост за участие, са поканени да попълнят предварителна форма за кандидатстване онлайн https://ais.americancouncils.org/yes (краен срок – 7 ноември). Комисия по подбор ще разгледа получените кандидатури и ще селектира полуфиналистите през ноември 2018. Полуфиналистите ще получат по-дълга форма за кандидатсване, която да попълнят, ще преминат през тест за владеене на английски език, ще трябва да напишат есе и ще бъдат интервюирани лично от представител на Американски съвет. Кандидатите могат да подадат само една електронна кандидатура и могат да участват само в едно интервю.

За повече информация обадете се на телефон +359 87 7333013 и +359879930228 или пишете на sofia@americancouncilssee.org

Косово:

Прищина
Призрен
Каменица

За повече информация обадете се на телефон +381 38 226 255 или пишете на fjolla@americancouncilssee.org

Македония:

Скопие
Куманово
Щип
Струга

За повече информация обадете се на телефон +389 2 30 76 522 или пишете на skopje@americancouncilssee.org

ОБРАТНО В НАЧАЛОТО НА СТРАНИЦАТА

Как се избират учениците?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Независими американски консултанти, професионалисти в сферата на образованието и международните отношения на САЩ, ще изберат финалистите в програмата и техните резерви. Подборът се основава на заслугите на ученика, доказани с осъзнатото кандидатстване, препоръка от учител и демонстрирана готовност за преживяване на едногодишен обмен. От учениците ще се очаква също така да предоставят медицинско свидетелство и да бъдат сертифицирани, че отговарят на медицинските условия на програмата. Процесът на селекция ще приключи през пролетта на 2019 и всички кандидати ще бъдат информирани за резултати си в средата на май 2019. Доброто владеене на английски език е важно, но не е единственият критерии на селекцията.
ОБРАТНО В НАЧАЛОТО НА СТРАНИЦАТА

Какво се случва след оповестяване на резултатите?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
След оповестяване на резултатите, финалистите и техните родители ще получат информация как да се подготвят за заминаване. Те трябва официално да уведомят представителите на YES в писмен вид, че приемат стипендията и трябва да предоставят всички необходими допълнително документи. Учениците трябва да започнат и процеса за издаване на международен паспорт и американска виза, незабавно след като приемат програмата. Програма YES ще даде инструкции на участниците за процеса за кандидатстване за виза.
В периода от май до август 2019, избрани американски организации ще свържат финалистите с подготвени американски приемни семейства и ще организират приема им в местно средно училище. През юни и юли 2019 стипендиантите ще участват в ориентация в родните си страни, преди заминаване. През август учениците ще пътуват до САЩ за ориентация на място, а после ще бъдат настанени в приемните си семейства, за да започне обменният им опит.
Имайте предвид, че участниците в YES трябва да се върнат в страните си в края на програмата на дата, определена от Американски съвет. Американската виза, получена за програмата няма да бъде променена или удължена след крайната дата на програмата по никаква причина.
ОБРАТНО В НАЧАЛОТО НА СТРАНИЦАТА

Какви са ползите от участието в обмена?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Програмата YES предоставя възможност на учениците да научат повече за американския народ и култура. Участниците в YES са също и млади посланици на своята собствена култура сред американския народ. Студентите се научават да оценяват и развият чувствителност към други култури, развиват се като личности и стават по-независими и по-подготвени за все по-взаимосвързания свят.
Учениците формират силни връзки с техните американски приемни семейства и американското общество, изграждайки отношения, които често остават за цял живот. Много алумни, след като се приберат у дома, влизат в престижни университети и по-късно намират интересна работа, използвайки уменията, придобити по време на престоя им в Съединените щати.
ОБРАТНО В НАЧАЛОТО НА СТРАНИЦАТА

2017-18 YES Brochure-3Какво трябва да имате предвид преди да кандидатствате за YES?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Учениците, които имат интерес към програмата трябва да помислят за възможните негативни ефекти на програмата:
• Ще трябва ли да повтарят учебната година след като се приберат у дома?
• Ще бъда ли твърде, когато се завърнат през 2020, да положат матура/кандидатстудентски изпит?
YES учениците се връщат в страната си в края на месец май и юни.
• Дали университетът или институтът ще отложи приемането им, ако вече са приети?
• Необходимо ли е да преминат военна служба, след като се приберат у дома?
• Ще имат ли право да завършат с отличие в собственото им училище?
И накрая, въпреки, че учениците посещават американско училище, учебната програма там е значително по-различна от тази в други страни и е възможно да не бъдат изучавани същите предмети.
ОБРАТНО В НАЧАЛОТО НА СТРАНИЦАТА

Кой организира програмата?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Американски съвет за международно образование организира процеса по набирането на кандидати, селекцията, ориентацията и транспорта на участниците в програма YES в Югоизточна Европа. Основана през 1974, Американски съвет е международна неправителствена организация, която работи за подобряване на взаимното разбиране между страните, обмена на идеи между индивидите и повишаване на сътрудничеството чрез образование. Тя създава, прилага и подкрепя иновативни програми в Съединените щати, Европа, Евразия, Средния Изток, Азия и Африка.

През последните 40 години Американски съвет се превърна във водеща американска международна организация за образование и обучение. Тя администрира повече от 30 програми за обмен и обучение, включително няколко програми на американското правителство за ученици в средните училища, студенти в университетите и завършили образованието си ученици, учители и професори. Американски съвет професионално администрира академични, професионални и културни програми за десетки хиляди участници от Афганистан, Африка, Евразия, Средния изток, Югоизточна Азия и Югоизточна Европа. Много други частни неправителствени организации също подкрепят програма YES. Американското правителство е искало от тези организации да подпомагат участниците при настаняването им в подкрепящи приемни семейства и организирането на местни дейности по време на едногодишната програма.
ОБРАТНО В НАЧАЛОТО НА СТРАНИЦАТА


Follow YES

Instagram.icontwitter.iconfacebook.iconwww.icon

 

 

 

Follow American Councils on Facebook

YES Albania YES Bosnia and Herzegovina YES Bulgaria YES Kosova YES Macedonia
alb50 bos50 bulg50 kos50 mac50

 


YES Mailing List Subscription

* indicates required